iaosb nedim uysal

Makine ve Tasarım Teknolojisi

Makine ve Tasarım Teknolojisi

Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı, mekanik sistemlerin tasarım imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan, fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen mühendislik disiplinidir.

Makine sanayii gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler için ekonominin lokomotif gücü olarak kabul edilmektedir. Artık ülkelerin gelişmişliği makine sanayiinin gelişmişliğiyle ölçülmektedir. Bu konularda bilim yapan, düşünen, fikir üreten uzman kişilere göre gelecekte de böyle olacaktır.

Sanayii ürünlerine baktığımızda makine veya kalıptan çıkmamış bir ürün göstermek hemen hemen mümkün değildir. Bu kadar geniş çalışma alanına sahip bir bölümde teknolojik gelişmelere ve endüstriyel ihtiyaçlara paralel olarak makinecilik de kendi içinde dallara ayrılmıştır.

Okulumuzda, İAOSB Müdürlüğünün organize sanayii bölgesinde yapmış olduğu araştırma sonucunda en çok ihtiyaç duyulan; Bilgisayarlı Makine İmalatı ve Endüstriyel Kalıpçılık Dalları açılmıştır.

Bilgisayarlı Makine İmalatı Dalı(CNC), klasik ve bilgisayar kontrollü talaşlı imalat tezgâhlarını çalıştırıp sayısal kod üreterek kullanabilme, makine parçalarını işleyebilme, bu makinelerin her türlü ayar ve kontrollerini yapabilme yeterliliklerinin kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veren bir daldır.

CNC makineleri insan gücü gerektiren işlerde hızı ve kaliteyi arttırmak amacıyla günümüzde her alanda faaliyet göstermektedir. CNC, takım tezgâhlarının sayı harf ve benzeri sembollerden meydana gelen ve belirli bir mantığa göre kodlanmış komutlarla bilgisayar yardımıyla kontrolüdür.

Endüstriyel Kalıpçılık Dalı, endüstriyel kalıpçının sahip olduğu Sac Metal ve Hacim Kalıpları, tasarım ve imalat yapma yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veren daldır.


Özdeş parçaları istenilen ölçü tamlığı sınırları içerisinde seri olarak üreten, insan gücünü asgari düzeyde tutan aygıta kalıp denir. Kalıp, imalat sektörünün en etkili aracıdır. Kalıp tasarımları CAD/CAM/CAE programları ile yapılır ve CNC ya da üniversal tezgâhlar da işlenir.

Tanıtım sunumunu indirmek için tıklayınız...