iaosb nedim uysal

Sinema Eleştiri Kulübü

Kulüp Öğretmenleri : Gonca YAVAŞ, Aysel ŞENKAYA
Kulüp Katılım Kriterleri : Kulüp çalışmaları film izleme, izlenen filmler üzerine tartışma, film eleştirileri okuma ve yazma, toplum hizmeti olarak film gösterimleri düzenleme, kamu spotu çekme gibi çalışmaları kapsamaktadır.
Bu sebeple Sinemaya ilgi duyan, Türk ve Dünya sineması hakkında bilgi sahibi olan, bu alanlarda çalışmaya hevesli ve ortaya bir ürün koymak için istekli tüm öğrenciler bu kulübe katılabilir.
Kulüp Üye Sayısı: 20 öğrenci
Kulüp Kuralları : Kulüp çalışmalarına belirlenen yer ve zamanda eksiksiz katılım sağlamak
Çalışma için gerekli araştırma vb. ön hazırlıkları yaparak çalışmalara katılmak
Uygulanacak çalışmalar belirlenen kurallar çerçevesinde yapılacak olsa da gönüllülük, verimlilik açısından esastır
Kulüp öğretmenlerinin yönergelerine uymak
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar : Öğrenciye ait herhangi bir masraf yoktur.
Kulübün Katılacağı Yarışmalar : Yıl içindeki liselerarası kısa film yarışmaları takip edilecektir.
Kulüp Yılsonu Etkinliği : Hazırlanan kamu spotu ve kısa film vb. çalışmalar yıl sonunda sergilenecektir.
Kulüp Amaçları:

 • Öğrencilerimizin dinleme/izleme becerilerini geliştirmelerini, dinlediklerini/izlediklerini sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişkilendirme, eleştirme ve bunlarla ilgili çıkarımlarda bulunma gibi üst becerileri gerçekleştirmelerini amaçlamaktadır.
 • Öğrencilerin gelişimlerini destekleyecek, düzeylerine uygun filmler seçilerek yapılan etkinlikler ve eleştirel yorumlama çalışmaları, öğrencilerin etkili iletişim kurmaları ve toplum hayatına aktif birer dinleyici/izleyici olarak katılmalarını destekleyecektir.
 • Üyelere sinema kültürü kazandırma ve sinemaya başka bir açıdan bakmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerin sinema alanındaki genel kültürlerini arttırmak,
 • Üyelerin sinemada izleyemediği filmleri izlemelerini sağlamak,
 • Üyelerin sinema ile ilgili çeşitli faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak,
 • Filmler aracılığıyla insanlığa dair çeşitli durum ve problemler üzerine düşünmelerini ve tartışmalarını sağlamayı
 • Eleştirel düşünme biçiminin yaşam ilkesi haline getirilmesini sağlamak,
 • Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek,
 • Hayatın her alanında gerçeklerin ve doğruların ayrıntıda saklı olduğunu anlayabilen bireyler yetiştirmek,
 • Yaşadığı ve etrafında yaşanan tüm olaylara farklı pencerelerden bakabilen bireyler yetiştirmek,
 • Düşüncelerini ve tasarılarını ürün haline getirebilen bireyler yetiştirmek.
 • Eleştirel düşünme becerisinin kazandırılması,
 • Öğrencilerin olayları farklı açılarından değerlendirmesini sağlamak,
 • Görüntünün altında yatan duygunun sezdirilmesi,
 • Duyguyu sezdirmekte etkili olan sinema unsurlarını tanımak.
 • Öğrencilere, bir yönetmenin farklı filmleri izlettirilecek ve izlenen filmlerden yola çıkılarak yönetmenin kullandığı teknikler incelenecek, film yorumlanacak ve bununla ilgili öğrencilerin yazdığı eleştiriler bölüm panolarında yayınlanacak.
 • Öğrencilerden tema belirlemeleri istenecek. Belirlenen bu temanın ele alındığı filmler izlenecek. Öğrenciler, izledikleri filmlerde yönetmenlerin aynı temayı hangi sinema teknikleri ile işlediğini değerlendirecek.
 • Film müziklerinin işlevi hakkında konuşulacak. Film müzikleriyle, sinema tarihinde, kendine önemli bir yer edinen filmler seyredilecek. Seyredilen bu filmlerde, müziğin dramatik kurguya katkısı tartışılacak.
 • Öğrenciler izledikleri bir filmin senaryosunu, kendilerince, değiştirerek yeniden yazacaklar. • Öğrenciler, beşer kişilik gruplar oluşturarak özgün senaryo yazacaklar.
 • Öğrenciler, izledikleri filmlerden yola çıkarak ve öğrendikleri teknikleri kullanarak kısa bir film çekecekler.