iaosb nedim uysal

Robot Kulubü

Öğretmenlerin Adı: S.Poyraz, S.Gedik, Z. Kurt, E. Birgül

Kulüp Amacı
Robot kulübünde öğrencilerimizin sorgulama, tasarlama ve sosyal becerilerinin geliştirmek,
Öğrencilerimiz belirli bir proje kapsamında kendilerinin tasarladıkları robotları inşa ederken mekanik, elektronik ve programlama gibi alanlarda kendilerini geliştirmek;
Bilimsel sorgulama, sorunlara çözüm üretme ve takım çalışması gibi süreçlerden tecrübe kazanması,
Kulüp içerisinde yürütülecek projeler çalışmaları ile hem gerçek mühendislik problemleri ile yüzleşmelerini hem de tecrübe kazanmaları da sağlamak,
Kazanılan bilgi, beceri ve tecrübelerin ileride akademik ve iş hayatında referans oluşturmasını sağlamak,
2018 Eğitim öğretim yılı içerisinde düzenlenecek robot yarışmalarında 11. Sınıflar ile katılım sağlayarak derece almak,
2019 yılındaki yarışmalar için 10. Sınıflardaki öğrencilerden bir temel oluşturmak,

Kulüp İle İlgili Düzenlenen Yarışmalar
Kulübümüzle ilgili ODTÜ, İTÜ, Sakarya Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknik Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi ve MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) ulusal ve uluslararası olmak üzere farklı kategorilerde (Çizgi izleyen, Sumo, Labirent, Serbest vb) yarışmalar düzenlenmektedir.

Kulüp Katılım Kriterleri
11. sınıf öğrencisi olmak,
Mekanik, yazılım ve elektronik konusunda meraklı olmak,
Problem durumlar karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirerek çözüm yolları üretebilmek,
Hafta içi ve hafta sonu proje çalışması için zaman ayırmak,
Takım olabilme yeteneğinde olmak,
Endüstriyel Otomasyon Öğrencisi ise, 10. Sınıf Temel Endüstri Uygulamaları, Temel Mekanik ve Teknik Resim aritmetik ortalamasının en az 80 olması ve bu derslerden her birinden en az 70 notunu almış olmak,
Elektrik-Elektronik Öğrencisi ise, 10. Sınıf Elektrik-Elektronik ve Ölçme, Elektrik-Elektronik Esasları ve Teknik Resim dersinin ortalamasının en az 80 olması ve bu derslerin her birinden en az 70 notunu almış olmak,
Makine Öğrencisi ise, 10. Sınıf Makine derslerinin ortalamasının en az 75 olması ve bu derslerin her birinden en az 70 notunu almış olmak,
Kulüp öğretmenleri teknik alanda özel yeteneği olan veya özel bir yeteneğini keşfettiği öğrencileri kulüp öğretmenlerinin ortak kararı ile kulübe çağırabilir. Bu sayı en fazla iki olabilir.

Kulüp Üye Sayısı
8 öğrenci Elektrik Elektronik Teknolojileri - Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı ve 2 öğrenci Makine Teknolojileri Alanı olmak üzere toplam 10 kişi olabilir.

Kulüp Kuralları
Öğrenci almış olduğu sorumluluğu proje sonunda kadar sürdürmeli ve grup içinde çözüm odaklı olmak,
Atölye kurallarına uygun olarak proje çalışmalarını yürütmek,
Robot yarışmalarının kayıt ve başvuru zamanını takip etmek,
Dönem içerisinde mesleki ve kültür derslerindeki başarısını düşürmemek,
Toplantı ve çalışmalara devamsızlık yapmamak,
Grup çalışmalarına uyum sağlamak

Kulübün Katılacağı Yarışmalar
Iztech Robot Yarışması

Yılsonu Etkinliği
Yıl sonunda okulumuzdaki sergide robot ve proje yarışması düzenlemek.