iaosb nedim uysal

Kültür-Edebiyat Kulübü

Öğretmenin Adı: Esra EYÜBOĞLU /Gülçin ARIKAN
Kulüp Amaçları:
1 - Öğrencilere, millî kültür değerlerimizin yaşatılmasının ve bu değerlere sahip çıkılmasının önemini kavratmak.
2 - Öğrencileri sanatı tüketen değil üreten bireyler olarak yetiştirmek.
3 - Öğrencilere okulda ve hayatta iş bölümünün yararlarını göstermek, buna alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak.
4 - Planlı çalışma alışkanlığı kazandırmak ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak.
5 - Boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirme alışkanlığı kazandırmak.
6 - Dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazandırmak.
7 - Sosyal ilişkilerinde anlayışlı, saygılı ve ölçülü olabilme davranışlarını kazanmalarına katkıda bulunmak.
8 - Öğrencilerin tek başlarına ve birlikte uyum içinde çalışmalarına zemin hazırlamak.
9 - Öğrencilere kitap sevgisi aşılamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak.
10 - Öğrencileri şiire ve tiyatroya karşı duyarlı hâle getirmek.
11 - Şiir yazmalarına imkân ve zemin hazırlamak.
Kulüp Katılım Kriterleri : Edebiyat, tiyatro ve şiire ilgili, ezber yapma becerisine sahip, rol yapma yeteneği olan, bireysel ve grup sorumluluklarının bilincinde olan, disiplinli çalışma ortamına uygun öğrenciler.
Kulüp Üye Sayısı : 20 öğrenci
Kulüp Kuralları : Çalışmalara düzenli katılma. Yeni şeyler öğrenmeye açık ve istekli olma. Etkinliklere istekle katılmak, bireysel olarak ve grupla uyumlu çalışmak.
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar : Öğrenciye ait herhangi bir masraf yoktur.
Kulübün Katılacağı Yarışmalar : Çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen şiir yarışmaları.
Yılsonu Etkinliği : Tiyatro gösterisi – Şiir dinletisi