iaosb nedim uysal

Fotoğrafçılık Kulübü

Öğretmenin adı: Gonca YAVAŞ / Esra EYÜBOĞLU / Gülçin ARIKAN
Kulüp Amaçları:
1 - Öğrencilere, millî kültür değerlerimizin yaşatılmasının ve bu değerlere sahip çıkılmasının önemini kavratmak.
2 - Öğrencileri sanatı tüketen değil üreten bireyler olarak yetiştirmek.
3 - Öğrencilerin fotoğraf hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek.
4 - Planlı çalışma alışkanlığı kazandırmak ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak.
5 - Boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirme alışkanlığı kazandırmak.
6 - Okulumuz imkanları dahilinde fotoğraf üzerine ders ve kurslar düzenlemek.
7 - Fotoğraf gösterisi ve sergisi yapmak.
8 - Fotoğraf alanında faaliyet gösteren diğer kurumlar ve kulüplerle ikili ilişkilerin kurulmasını sağlamak.
9 - Öğrencilerin tek başlarına ve birlikte uyum içinde çalışmalarına zemin hazırlamak.
10 - Fotoğraf sanatçısı ile söyleşi etkinliği yapmak.
Kulüp Katılım Kriterleri : 1 - Fotoğraf sanatına meraklı olmak.

2 - Yeniliklere açık olmak.
3 - Kulüp çalışmalarında uyumlu ve istekli olmak
Kulüp Üye Sayısı : 15 öğrenci
Kulüp Kuralları : Çalışmalara düzenli katılmak. Yeni şeyler öğrenmeye açık ve istekli olmak. Etkinliklere istekle katılmak, bireysel olarak ve grupla uyumlu çalışmak.
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar : Öğrenciye ait herhangi bir masraf yoktur.
Kulübün Katılacağı Yarışmalar : Çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen fotoğraf yarışmaları
Yılsonu Etkinliği : Fotoğraf sergisi