iaosb nedim uysal

10. Sınıf Nakil Başvuru Şartları

NEDİM UYSAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ÖZEL İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

10. SINIFA GEÇİŞ İÇİN:

Okul İç Tüzüğümüzün “E” Maddesine Göre:

Okulumuza, tüm sınıf gruplarında yapılacak nakiller; program ve alan geçişlerinde okulda kayıtlı bulunan öğrencilerle ilgili işlemlerin tamamlanmasından sonra açık kalan kontenjan bulunması halinde:

* Kayıt yapılacak sınıfın okula giriş senesindeki taban yüzdelik dilimine (10. sınıfa gelecek öğrenciler için 2017-2018 LGS (Lise Giriş Sınavı) sonucunda Türkiye genelinde %14’lük dilimde olanlar başvuru yapabilir)
*
Nakil gelinen okuldan disiplin cezası olmadığına dair getirilecek resmi yazıya
*
Sağlık/sağlık kurulu raporu ile okul yönetimince oluşturulacak komisyon tarafından uygulanacak olan sınav sonucuna göre yapılır.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda başvurmak isteyen öğrenciler, velileri ile birlikte okula gelerek, aşağıda belirtilen belgeler ile başvuru yapabilirler.

* Başvuru dilekçesi
* Yılsonu başarı puanı (e –okul çıktısı)
* İki döneme ait transkript (ders notları dokümanı/ e-okul çıktısı)
**** Başvuru yapan öğrenciler, 27 Ağustos Salı günü saat 10:00 ’da okulumuzda yapılacak olan sınava katılacaklardır.


19 Ağustos 2019

Bu İçeriği Paylaş